ROURKELA OSRTC BUS STAND ROUTE & TIMETABLE, ODISHA

Route Name

Departure

Arrival

Bus Type

Rourkela To

Jeypore 

3:00 PM

6:00 AM

Ac-Deluxe

Rourkela To

Aska

4:00 PM

 5:45 AM

Ac-Deluxe

Rourkela To

Nayagarh


8:00 PM


 8:40 AM


Hi-Tech

Rourkela To

Bhubaneswar

 9:15 PM


6:53 AM


Hi-Tech

Rourkela To

Balani

8:20 AM

 4:50 PM

Express

Rourkela To

Mithirda

12:35 PM

 7:05 PM

Ordinary

Rourkela To

Jada

 12:25 PM

4:45 PM

Ordinary

Rourkela To

Potab(Jada)

5:20 PM

 7:05 PM

Ordinary

ROURKELA OSRTC BUS STOP RETURN ROUTE & TIMETABLE, ODISHA

Route Name

Departure

Arrival

Bus Type

Jeypore To

Rourkela 

 3:00 PM

6:00 AM

Ac-Deluxe

Aska To

Rourkela

3:00 PM

 5:00 AM

Ac-Deluxe

Nayagarh To

Rourkela


 3:00 AM


  5:00 AM


Hi-Tech

Bhubaneswar To

Rourkela

  9:15 AM


6:00 AM


Hi-Tech

Balani To

Rourkela

 6:00 AM

 6:00 AM

Express

Mithirda To

Rourkela

5:00 AM

 10:40 AM

Ordinary

Jada To

Rourkela

  6:40 AM

 11:05 AM

Ordinary

Potab(Jada) To

Rourkela

 6:30 AM

 8:15 AM

Ordinary